…föddes igår. 45 cm lång och 2300 g tung tittade han ut smiley