Med alla kusinerna på besök var det full rulle på Wärnsköldsgatan smiley