Tusan också…. Här är man på hotell och att all den goda maten… men jag får ändå bara gröt. …