Väntar i bilen på att ICA Maxi skall öppna efter brandlarmet.