Koncentrationen är hög när man försöker få fast nappen i napphållaren.