Ofattade tvagning av händer och fötter…

Mamma och jag