Bästaste badplatsen. Först bad med mamma, och sedan kontemplation på bryggan