På förskolan fick vi tillverka en ? som tydligen skulle heta Raffe