Med pappa efter hans Göteborgsvarv med farbror Örjan

Yo!