Efter den sena middagen gick vi och gungande på Iseråsskolan. Det var skoj ?