Långa spångar
Avsluta på MAX är bra efter dag i skogen